KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Koło - czas pełen dobra

Opublikowany:09.06.2017 05:56

Koło Przyjaciół Fundacji im. Brata Alberta w Łodzi i w Chorzeszowie istnieje  już od 3 lat. W tym czasie Koło było inicjatorem i organizatorem wielu wspaniałych wydarzeń. Wymieńmy te najważniejsze: Koło Przyjaciół zorganizowało trzy Bale Charytatywne, z których dochód przekazano na potrzeby osób niepełnosprawnych - podopiecznych Fundacji. Przygotowywało każdego roku paczki świąteczne dla mieszkańców DPS w Łodzi i w Chorzeszowie. Było organizatorem koncertów  muzycznych, w czasie których kwestowano na rzecz Fundacji, a także  wystaw portretów podopiecznych Fundacji, autorstwa Zbyszka Fidosa. Członkowie Koła słuzyli radą i pomocą przy budowie nowego domu,  przy remontach i naprawach oraz przy uroczystościach jubileuszowych w Łodzi i w Chorzeszowie. Odbyło się 30 spotkań i 4 wyjazdy integracyjne. Obecnie Koło Przyjaciół Fundacji im. Brata Alberta w Łodzi i w Chorzeszowie liczy 27 członków.

Wielka życzliwość, otwarte i dobre serca i dłonie tych wyjątkowych ludzi zaowocowało tak wielką ilością dobra. TO BYŁ CZAS  BOGATY  W DOBRO. Wielkie wyrazy wdzięczności dla ustępującego Zarządu Koła w osobach  przewodniczącego-Edwarda Janusza, a także Andrzeja Kilańczyka, Lili Fidos i Michała Ciepłuchy. A nowemu Zarządowi Koła w składzie:

Przewodniczący – Darek Matyśkiewicz

Wiceprzewodniczący – Wojtek Augustyniak

Skarbnik – Małgosia Kilańczyk

GRATULACJE!!! oraz życzenia: POWODZENIA, SATYSFAKCJI, POMYSŁÓW,  SUKCESÓW, WIELKIEGO OTWARTEGO  SERCA!

Są z nami