KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

"ZNANI I NIEZNANI POLACY Z KRESÓW"

Opublikowany:31.05.2017 13:31

II EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU  LITERACKO – PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY POD HONOROWYM PATRONATEM MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY oraz WÓJTA GMINY ZABIERZÓW ELŻBIETY BURTAN 

„ZNANI I NIEZNANI POLACY Z KRESÓW” 

KRAKÓW – RADWANOWICE 2017 

29 maja 2017 roku zakończyła się druga edycja konkursu, którego głównym celem było pielęgnowanie pamięci o tradycji, kulturze i sztuce polskich Kresów. Popularyzowanie i upowszechnianie dorobku artystycznego, literackiego i naukowego Polaków pochodzących  z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Ukazanie na tle walk o Kresy złożoności stosunków polsko-ukraińskich, polsko-rosyjskich, polsko-litewskich i polsko-białoruskich oraz ich wpływu na wzajemne relacje. Istotnym zamierzeniem było również wzmacnianie świadomości dzieci i młodzieży, posiadania dziedzictwa narodowego oraz budowanie poczucia patriotyzmu i miłości do ojczyzny w oparciu o przykłady z przeszłości. Organizatorami konkursu był Zarząd Fundacji Kresowej „Memoria et Veritas”,                           Fundacja im. Brata Alberta oraz Integracyjna Szkoła Podstawowa w Radwanowicach. Honorowy Patronat nad konkursem objął Małopolski Kurator Oświaty oraz Wójt Gminy Zabierzów Pani Elżbieta Burtan.  Organizowany przez nas konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz Jednostek Fundacji im. Brata Alberta i Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” z terenu całej Polski.   Przedmiotem konkursu były prace literackie i plastyczne inspirowane życiem, twórczością i dokonaniami Polaków urodzonych na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej, którzy pozostawili ślad w naszej kulturze, historii, muzyce, literaturze, technice, dziejach miast i bitewnych pól. Filmem pt. „Wołyń” w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego, a także szeroko pojętą tradycją i kulturą Kresów Wschodnich. Na konkurs nadesłano ponad 80 prac plastycznych oraz 21 utworów literackich.  Poziom prezentowanych prac okazał się bardzo wysoki. Jurorzy nie mieli łatwego zadania. Spędzili wiele godzin oglądając, analizując i wnikliwie czytając wszystkie prace, chcąc dokonać obiektywnej oceny i wyłonić laureatów.    Jury w składzie – Katarzyna Węglicka, ks. Tadeusz Isakowicz–Zaleski  oraz Bogdan Kasprowicz oceniało prace literackie zwracając szczególną uwagę na wartość poznawczo-merytoryczną i zgodność z tematyką konkursu, bogactwo i dobór słownictwa, poprawność językową i ortograficzną, umiejętność doboru materiału źródłowego i rzeczowego,  dokonania na jego podstawie analizy, syntezy i oceny, a także zawartą bibliografię  oraz spójność przekazu literackiego. W ocenie prac plastycznych jury w składzie – Jadwiga Gajda–Lusina,   Małgorzata Stańczyk i Weronika Gajda przyjęło następujące kryteria oceny: koncepcja

pracy, ogólny wyraz artystyczny, oryginalność formy, zgodność z tematyką konkursu, atrakcyjność zastosowanych technik plastycznych, a także estetykę wykonania pracy.

 

Jury w kategorii prace literackie nie ogłosiło jeszcze wyników –  prosimy, więc o cierpliwość.

Są z nami